Thursday, June 9, 2011

मला नाही पटत....

कोणी रात्रभर ऑफीस मधे थांबून काम करत असेल तर ते कृपया माझ्या कडून एक्सपेक्ट करू नये.
लेट काम केलं म्हणजे हुशार आणि वेळेवर घरी गेलं की वाईट...ही संकल्पना ज्यांनी बनवली त्याना एक गोष्ट सांगाविषी वाटते.. रात्री ऑफीस मधे तेच लोक थांबतात ज्यांना वेळेवर आपलं काम संपावता येत नाही....त्यात माझा काही दोष नाही...
आणि जेव्हा गरज होती तेव्हा मी थांबलोच की...

मी किती हुशार आहे हे सिद्ध करण्याची मला गरज वाटत नाही...


लोकं जेव्हा काहीही कारण नसतांना ओरडा करतात...तेच लोक अप्रिसियेशन करतांना कुठे बिळात घुसून बसतात काय माहिती..

I dont give a dam of what you think...go and fuck yourself

1 comment:

Narendra said...

mi 2nd shift mule thambto ratri office madhe late.. mala jamta kaam :)